Dansk

G.O.D.S.in E.M.

Growth Opportunities for Danish SMEs in Emerging Markets:

Strategies and Methods for Adaptive Product Development

Mange danske virksomheder er klare over, at deres vækstpotentiale afhænger af en vellykket indtræden på markeder under udvikling som f.eks. Kina, Brasilien, Indien, Latinamerika og Afrika. Der er vældig mange muligheder for at drive forretning på mere innovative måder på markeder under udvikling. Støder jeres virksomhed på udfordringer, når I udvider forretningen for jeres virksomhed på markeder under udvikling, eller når I skal tilpasse jeres produkter til disse nye markeder?

Formålet med dette projekt er at støtte væksten af danske nystartede virksomheder og SMV’er med henblik på deres globale ekspansion ind på nye markeder gennem etablering af nye vækststrategier og metoder til at støtte:

Forståelse af produktkrav, produktudviklingsprocesser, forretningsmodeller og ressourcenetværk. Projektet finansieres med 4.000.000 DKK fra Industriens Fond og løber over en treårig periode. Det vil inddrage en række forskere fra Institut for Systemer, Produktion og Ledelse ved DTU.

Hvem bør deltage?

Projektet har til formål at støtte væksten af danske SMV’er ved at fokusere på følgende udfordringer. Hvis I genkender disse udfordringer, så vær med i projektet:

  1. Ny produkt-/serviceudvikling og -tilpasning til kundebehov på markeder under udvikling: dette indbefatter problemer i forbindelse med forståelse af nye produktkrav, produktdesign/-redesign og opdatering af produktudviklingsprocesser.
  2. Ny forretningsmodeludvikling på markeder under udvikling: dette indbefatter problemer i forbindelse med definition af nye værdier, etablering af kunderelationer, tilpasning af ny prissætningsstrategi, etablering af partnerskaber og overførsel af ideer frembragt på markeder under udvikling til de vestlige markeder.

Hvad får jeg ud af det?

Deltagende SMV’er kan gennem samarbejde med vores forskningsgruppe drage fordel af:

  • analyse af forretningsmodeller
  • analyse og støtte til at identificere produktkrav for markeder under udvikling
  • dele succesoplevelser og erfaringer med andre SMV’er på markeder under udvikling
  • relevante oplysninger om produktdesign og forretningsudvikling på jeres fokusmarked
  • mulighed for at teste og få indflydelse på udviklingen af nye designmetoder og ledelsesværktøjer til at understøtte tilpasning af forretningsmodeller og krav for udviklingslande
  • indbydelse til workshop én gang i kvartalet - et af de større fora for ovennævnte aktiviteter

Hvordan deltager man?

Hvis I er interesserede og gerne vil deltage, så send os en hensigtserklæring (se how to join the network).

Ved underskrivelse af hensigtserklæringen forpligter jeres virksomhed sig til at støtte op om projektet ved at (1) være opført på mailinglisten over deltagende virksomheder, (2) blive indbudt til aktiviteterne i forbindelse med projektet, (3) bidrage til udviklingen af nye designmetoder og (4) få adgang til produktdesign-/-tilpasningsmetoderne og modtage støtte til forretningsmodeludvikling. Vær opmærksom på, at vi ikke ønsker økonomisk støtte fra de deltagende virksomheder.

G.O.D.S.in E.M. DTU Management Engineering, Technical University of Denmark, Building 372, DK-2800 Lyngby, Denmark

Contact

Saeema Ahmed-Kristensen

Professor

DTU Management Engineering

E-mail: sakr@dtu.dk

 

Jason Li-Ying

Associate Professor

DTU Management Engineering

Ph.+45 45 25 48 56

E-mail: yinli@dtu.dk